عبارت مورد نظر را در کادر زیر وارد کنید
خانه » رشته عمران » مقررات ملی ساختمان » عايق بندي و تنظيم صدا(مبحث هجدهم)
عايق بندي و تنظيم صدا(مبحث هجدهم)
مبحث هجدهم مقدمه 18-1 كليات 18-1-1 هدف 18-1-2 حدود ونحوه كاربرد 18-1-3 تعاريف 18-2 مقررات آكوستيكي انواع ساختمانها 18-2-1 مقررات عمومي 18-2-2 ساختمانهاي مسكوني 18-2-3 هتل ها 18-2-4 ساختمانهاي آموزشي 18-2-5 بيمارستانها ومراكز بهداشتي درماني 18-2-6 ساختمانهاي اداري و تجاري 18-2-7 سالن هاي سخنراني وكتابخانه ها 18-2-8 حداكثر تراز صداي كوبه اي تراگسيل شده از سقف ميان طبقات در ساختمانها پيوست هاي مبحث هجدهم پيوست يك : روش تعيين شاخص كاهش صداي يك جداكننده مركب پيوست دو : مقادير صدابندي جداكننده ها در ساختمان واژه نامه فارسي-انگليسي